Pozar budovy

2018-107 – 27.12.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+4 s technikou CAS 40 k požáru v bytovém domě do lokality Kladno. Po příjezdu na místo zásahu již zasahovali jednotky HZS Kladno a JSDH Braškov. Jednotka po rozhodnutí velitele zásahu působila jako záloha na místě události.

Nebezpecny stav2018-106 – 27.12.2018 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – Z VODY, Hřebeč

Jednotka vyjela v počtu 1+3 s technikou CAS 40 k záchraně labutě která měla navlečenou plechovku na hlavě do lokality Hřebeč. Po příjezdu na místo zásahu a následném průzkumu jednotka vyčkala do příjezdu jednotky HZS Kladno s člunem. Po detailním průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o značkovací límec pro labutě. Obě jednotky se tak mohly vrátit zpět na základnu.

Pozar budovy

2018-105 – 24.12.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 kolem 18. hodiny k požáru do lokality Kladno. Při příjezdu na místo zásahu a následném průzkumu okolí nebyl žádný požár nalezen. Jednotky se tak mohly vrátit zpět na základnu.

Pozar budovy

2018-104 – 24.12.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+4 s technikou CAS 40 krátce po 7. hodině raní k požáru ve výškové budově do lokality Kladno. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Po domluvě s velitelem zásahu byla jednotka odvolána zpět na základnu. Jednalo se o zahoření elektrospotřebiče a ostatní jednotky nebyly na místě potřeba.

Pozar budovy

2018-103 – 15.12.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v časných ranních hodinách s technikou CAS 40 k požáru v bytovém domě do lokality Kladno, Rozdělov. Jednotka byla cestou na místo zásahu odvolána KOPIS.

Pozar 2018-102 – 13.12.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou CAS 40 k požáru dřevěné chaty do lokality Kladno Podprůhon. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka pomáhala při rozebírání dřevěné konstrukce a doplňovala vodu do CAS HZS Kladno.

Pozar 2018-101 – 9.12.2018 POŽÁR, Kladno

.Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru nahromaděných větví do lokality Kladno Dubí. Při příjezdu bylo vytvořeno ve spolupráci s jednotkou HZS Kladno dopravní vedení a dva útočné proudy C a požár následně pomocí nakladače rozhrnut a zlikvidován.

Pad stromu TP

  2018-100 – 8.12.2018 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU, Hřebeč

Jednotka vyjela k odstranění nalomené větvě do lokality Hřebeč. po příjezdu na místo zásahu byla větev zasahující do vozovky odstraněna pomocí motorové pily.

Pozar 2018-99 – 8.12.2018 POŽÁR, Hřebeč

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru trafostanice ve Hřebči, po příjezdu bylo zjištěno, ze vlivem větru došlo k jiskření, událost tak byla překlasifikována na technickou pomoc.

Pozar budovy

2018-98 – 6.12.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela k požáru Výškové budovy, jednalo o taktické cvičení v jedné z nejvyšších budov na Kladně, v tzv. Rozdělovských věžácích. Jednotka pomáhala s vytvořením útočného proudu.

Nebezpecny stav2018-97 – 2.12.2018 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ – CHEMIKÁLIE, Kladno

Jednotka vyjela k úniku pohonných hmot po krádeži z vozidla do města Buštěhrad, jednotka provedla zasypání uniklých kapalin sorbentem a úklid komunikace.

Pozar 2018-96 – 1.12.2018 POŽÁR, Buštěhrad

Jednotce byl vyhlášen poplach na požár lampy ve městě Buštěhrad, došlo k zahoření lampy vlivem průniku vody z roztátého sněhu a k drobnějšímu zahoření krytu lampy.

Pozar 2018-95 – 28.11.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela k požáru průmyslového objektu do města Kladna, po příjezdu na místo již zasahovala jednotka HZS Kladno, po dohodě s VZ jednotka zůstala do uhašení požáru na místě jako záloha.

Dopravni nehoda 2018-94 – 4.11.2018 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, Malé Přítočno

Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou CAS 40 k požáru v motorovém prostoru osobního vozidla do lokality Malé Přítočno. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. jednalo se o žhnutí kabelu v motorovém prostoru vozidla. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka mohla vrátit zpět na základnu.

Pozar 2018-93 – 24.10.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru do lokality Kladno. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka mohla vrátit zpět na základnu.

Pozar 2018-92 – 23.10.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru v lese v lokalitě Kladno, Vrapice. Při příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o vypalování kabelů.

Pozar 2018-91 – 22.10.2018 POŽÁR, Dolany

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru na stožáru vysokého napětí v lokalitě Dolany. Po příjezdu na místo zásahu jednotka nezasahovala. Jednalo se o poruchu na el. síti.

Pozar 2018-90 – 17.10.2018 POŽÁR, Makotřasy

Jednotka odvolána před výjezdem. Jednalo se o neohlášené pálení bez dozoru.

Pozar 2018-89 – 14.10.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela po 6. hodině ranní do areálu někdejší Poldi Kladno. Při příjezdu na místo události bylo zjištěno ,že se jedna o požár dřevní hmoty v rozsahu 30x50m, po dohodě s velitelem zásahu jednotka prováděla společně s dalšími jednotkami kyvadlovou dopravu vody na místo události, dále byl jednotce přidělen hasební úsek, kde prováděla hasební práce na 3 proudech C. Po uhašení jednotka prováděla na místě dohled až do odpoledních hodin.

Celkem naše jednotka dodala na požářiště 80 000 litrů vody.

Pozar 2018-88 – 9.10.2018 POŽÁR, Lidice

Jednotka vyjela k ohlášenému požáru do lokality Lidice. po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o neohlášené pálení bez dozoru. Jednotka provedla uhašení a následně se vrátila na svoji základnu.

Pozar 2018-87 – 7.10.2018 POŽÁR, Buštěhrad

Jednotka vyjela v počtu 1+3 s technikou CAS 40 k dohašení zbytků pátečního pálení v lokalitě Buštěhrad.

Pozar budovy

2018-86 – 7.10.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+4 s technikou CAS 40 k požáru ve výškové budově do lokality Kladno. Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka po dohodě s velitelem zásahu odvolána zpět na základnu. Jednalo se o požár malého rozsahu.

Monitoring TP

2018-85 – 5.10.2018 TECHNICKÁ POMOC – MONITORING, Buštěhrad

Jednotka prováděla na žádost starosty města Buštěhrad monitoring při pálení větví v lokalitě Buštěhrad.

Pozar 2018-84 – 27.9.2018 POŽÁR, Kladno

 

Pozar budovy

2018-83 – 24.9.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+4 s technikou CAS 40 k požáru v ubytovně do lokality Kladno Dubí. Při příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach, oznamovatel volal z mobilního telefonu bez SIM karty a žádný požár nebyl na uvedené adrese nalezen.

Pad stromu TP

   2018-82 – 21.9.2018 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU, Malé Přítočno

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 k odstranění padlého stromu do lokality Malé Přítočno. K odstranění byla použita motorová pila a během řezání stromu byla doprava zastavena a později vedena kyvadlově.

Pad stromu TP

  2018-81 – 21.9.2018 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU, Hřebeč

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 k odstranění padlého stromu do lokality Hřebeč. K odstranění bylo použito ruční nářadí a během odklízení byla doprava vedena kyvadlově.

Pad stromu TP

  2018-80 – 21.9.2018 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU, Dolany

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 k padlému stromu do lokality Dolany. Padlý strom nebyl na uvedeném místě ani v okolí nalezen.
 

Pad stromu TP

  2018-79 – 21.9.2018 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU, Buštěhrad

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 k odstranění padlého stromu do lokality Buštěhrad. Strom byl odstraněn odvalením ze silnice, během zásahu byla doprava vedena kyvadlově.

Pad stromu TP

  2018-78 – 21.9.2018 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU, Buštěhrad

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 k odstranění padlého stromu do lokality Buštěhrad. K odstranění byla použita motorová pila a během řezání stromu byla doprava zastavena a později vedena kyvadlově.

Pad stromu TP

  2018-77 – 21.9.2018 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU, Buštěhrad

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 k odstranění padlého stromu do lokality Buštěhrad. K odstranění byla použita motorová pila a během řezání stromu byla doprava zastavena a později vedena kyvadlově.

Pozar 2018-76 – 18.9.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+3 s technikou CAS 40 k požáru lesního porostu u trati do lokality Kladno Vrapice. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Po dohodě s velitelem zásahu jednotka působila jako záloha na místě zásahu a po uhašení se vrátila zpět na základnu.

Pozar 2018-75 – 17.9.2018 POŽÁR, Hřebeč

Jednotka vyjela v počtu 1+3 s technikou CAS 40 k požáru do lokality Hřebeč, mezi Hřebčí a Lidicemi. Při příjezdu na místo zásahu byl zjištěn požár kabelů v lokalitě u Klobouku(bývalý tvrz Tasov). Požár byl lokalizován a zlikvidován jedním proudem C a byla zajištěna likvidace zbytků kabeláže.

Nebezpecny stav2018-74 – 15.9.2018 TECHNICKÁ POMOC – OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+4 s technikou CAS 40 společně s jednotkou HZS Kladno k otevření uzavřených prostor do lokality Kladno. Po otevření prostor jednotka asistovala s přenesením pacienta společně s PČR a ZZS do přistavené sanitky.

Pozar budovy

2018-73 – 14.9.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+5 k požáru výškové budovy do lokality Kladno. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka HZS Kladno a JSDH Braškov, jednalo se o nenahlášené pálení a událost byla překlasifikována jako planý poplach.

Pozar budovy

2018-72 – 14.9.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka byla povolána k výjezdu ve výškové budově v lokalitě Kladno. Z důvodu absence členů nemohla jednotka vyjet.

Monitoring TP

2018-71 – 13.9.2018 TECHNICKÁ POMOC

Zátěžový test zařízení 112

Pozar budovy

2018-70 – 13.9.2018 POŽÁR, Velké Přítočno

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru rodinného domu v lokalitě Velké Přítočno. Při příjezdu na místo události již zasahovaly ostatní jednotky. Jednotka po dohodě s velitelem zásahu působila jako záloha na místě události.

Nebezpecny stav2018-69 – 11.9.2018 TECHNICKÁ POMOC – NÁSTRAŽNÝ SYSTÉM, Kladno

Jednotka vyjela na žádost PČR společně s HZS k Sítenskému mostu, kde byl nahlášen výbušný systém jednotka pomohla s vytyčením prostoru pomocí vytyčovací pásky a dále asistovala policii.

Monitoring TP

2018-68 – 8.9.2018 TECHNICKÁ POMOC, Lidice

.Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru rodinného domu v lokalitě Velké Přítočno. Při příjezdu na místo události již zasahovaly ostatní jednotky. Jednotka po dohodě s velitelem zásahu působila jako záloha na místě události.

Pozar budovy

2018-67 – 28.8.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru ve výškové budově v lokalitě Kladno. Jednotka byla odvolána cestou na místo zásahu KOPIS.

Pozar budovy

2018-66 – 23.8.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+3 s technikou CAS 40 k požáru chaty do lokality Kladno. Po příjezdu na místo zásahu již zasahovaly ostatní jednotky. Po domluvě s velitelem zásahu jednotka sloužila jako záloha na místě zásahu.

Pozar 2018-65 – 18.8.2018 POŽÁR,Buštěhrad

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru keřů a trávy do lokality Buštěhrad. Po příjezdu na místo zásahu byl zjištěn požár v rozloze 100×50 metrů. K uhašení byla použita nárazníková lafeta.

Dopravni nehoda 2018-64 – 14.8.2018 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, Kladno

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru v motorové části autobusu do lokality Kladno. Cestou na místo zásahu byla jednotka odvolána. jednalo se pouze o technickou závadu.

Pozar 2018-63 – 13.8.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+3 s technikou CAS 40 k požáru černé skládky pneumatik do areálu Poldi do lokality Kladno. Při příjezdu na místo zásahu jednotka po domluvě s velitelem zásahu prováděla doplňování vody do ostatních CAS a pomáhala s hasebními pracemi na proudech v dýchací technice.

Pozar 2018-62 – 12.8.2018 POŽÁR, Hostouň

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 k požáru trávy u silnice mezi Hostouní a Pavlovem. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka SDH Hostouň na třech proudech C. Naše jednotka prolévala požářiště pomocí přední nárazníkové lafety o výkonu 1000 l/min.

Pozar 2018-61 – 8.8.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou CAS 40 k požáru ve staré budově v lokalitě Kladno Dubí. Při příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o vypalování kabelů.

Pozar 2018-60 – 7.8.2018 POŽÁR, Makotřasy

Jednotka vyjela v počtu 1+2 k požáru trávy u silnice z Makotřas do Bělok. Při příjezdu na místo zásahu byl zjištěn požár v rozsahu 10×4 metry podél silnice. Jednotka započala hasební práce s jedním proudem V a vysokotlakem.

Pozar budovy

2018-59 – 5.8.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotce byl vyhlášen poplach na požár výškové budovy v lokalitě Kladno. Jednotka byla odvolána před výjezdem, jednalo se o spálené jídlo.

Pozar 2018-58 – 3.8.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru dřeva a trávy do lokality Kladno. Jednotka působila jako záloha na místě a doplňovala vodu do CAS HZS Kladno.

Pozar 2018-54/2 – 2.8.2018 POŽÁR, Buštěhrad

Jednotka vyjela znovu na požár hrabanky do lokality kontrolního bodu KL 007 v katastru města Buštěhrad.

Pozar 2018-57 – 2.8.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru do lokality Kladno. Při příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o vypalování kabelů od kterého chytla okolní tráva a strom. Jednotka pomáhala s hasební prací na proudech.

Pozar 2018-56 – 31.7.2018 POŽÁR, Kladno

 Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru ve firmě Alpiq do lokality Kladno. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Jednotka sloužila na místě zásahu jako záloha.

Nebezpecny stav2018-55 – 31.7.2018 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ, Kladno

Jednotka vyjela po dohodě s KOPIS k technické pomoci, kdy vlivem poruchy na čerpadle vozidla pro dodávku betonu (betonpumpy) došlo k ucpání potrubí betonem, který začal díky teplému pocasi velmi rychle tvrdnout. Jednotka pomoci 1C proudu dodávala vodu na proplach a pomáhala s odstraněním betonu z potrubí.

Pozar 2018-54 – 30.7.2018 POŽÁR, Buštěhrad

Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou CAS 40 k požáru lesní hrabanky do lokality Buštěhrad. Při příjezdu na místo zásahu a průzkumu místa událost byly zahájeny hasební práce na proudech a probíhala kyvadlová doprava vody na místo zásahu. Celkově bylo naší jednotkou dopraveno 48 000 litrů vody. Zásah probíhal od odpoledne do časných ranních hodin.

Pozar 2018-53 – 29.7.2018 POŽÁR, Dolany

Jednotka vyjela v počtu 1+3 s technikou CAS 40 k požáru trávy do lokality Dolany. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Po domluvě s velitelem zásahu jednotka fungovala jako záloha na místě zásahu.

Likvidace hmyzu

2018-52 – 28.7.2018 TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU, Buštěhrad

Jednotka vyjela na likvidaci vos do lokality Buštěhrad. Vosy byly zlikvidovány pomocí hubících prostředků.

Monitoring TP

2018-51 – 28.7.2018 TECHNICKÁ POMOC, Lidice

Jednotka vyjela na žádost obecního úřadu Lidice na technickou pomoc do obce Lidice.

Likvidace hmyzu

2018-50 – 27.7.2018 TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU, Buštěhrad

Jednotka vyjela na likvidaci vos do lokality Buštěhrad. Vosy byly zlikvidovány pomocí hubících prostředků.

Pozar 2018-49 – 27.7.2018 POŽÁR, Hřebeč

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru suché trávy mezi Hřebčí a Kladnem. Jednalo se o požár v rozsahu 100×2 m. K uhašení byl použit vysokotlaký proud.

Pozar 2018-48 – 21.7.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+4 s technikou CAS 40 k požáru trávy u železniční trati směr Kladno -> Praha. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Jednotka prováděla zálohu na místě události a doplňovala vodu do CAS HZS Kladno. Na místo události se dostavila i jednotka HZS SŽDC Kralupy nad Vltavou.

Pozar 2018-47 – 19.7.2018 POŽÁR, Hřebeč

Jednotka zasahovala v počtu 1+3 s technikou CAS 40 u požáru trávy v lokalitě Hřebeč V úžlabinách. Jednalo se po požár travního porostu o rozloze 40×60 metrů v lokalitě V úžlabinách na STEJNÉM MÍSTĚ jako před několika dny v noci. Jednotka společně s HZS Kladno požár zlikvidovala pomocí dvou proudů C.

Pozar 2018-46 – 17.7.2018 POŽÁR, Hřebeč

Jednotka vyjela v počtu 1+4 k požáru do lokality Hřebeč V úžlabinách. Při příjezdu na místo zásahu byl zahájen průzkum oblasti a bylo objeveno ohniště o rozloze 2×2 metry s hořícím odpadem.

Pozar budovy

2018-45 – 11.7.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou CAS 40 ke kouři stoupajícímu ze střechy v lokalitě Kladno. Cestou na místo zásahu byla jednotka odvolána z důvodu planého poplachu. Jednalo se o páru.

Likvidace hmyzu

2018-44 – 3.7.2018 TECHNICKÁ POMOC – LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU, Buštěhrad

Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou DA Ford Transit k vosímu hnízdu do lokality Buštěhrad. Po příjezdu na místo zásahu byla provedena likvidace pomocí hubících prostředků.

Pozar budovy

2018-43 – 2.7.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 k požáru ve výškové budově do lokality Kladno. Při příjezdu na místo zásahu byla jednotka po domluvě s velitelem zásahu odvolán zpět na základnu. Jednalo se o požár malého rozsahu.

Pozar budovy

2018-42 – 1.7.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 k požáru ve výškové budově do lokality Kladno. Při příjezdu na místo zásahu byla jednotka po domluvě s velitelem zásahu odvolán zpět na základnu. Jednalo se o požár malého rozsahu.

Nebezpecny stav2018-41 – 23.6.2018 ZÁCHRANA OSOB-ZVÍŘAT Z HLOUBKY, Buštěhrad

Při monitoringu akce Buštěhrad na vodě probíhala záchrana kachňátek, která byla uvězněná v přepadu místního rybníku.

Monitoring TP

2018-40 – 23.6.2018 TECHNICKÁ POMOC – MONITORING, Buštěhrad

Požární asistence a ukázka při akci Buštěhrad na vodě.

Pozar 2018-39 – 21.6.2018 POŽÁR, silnice z Buštěhradu do Číčovic

Jednotka vyjela v počtu 1+5 k požáru u silnice mezi Buštěhradem a Číčovicemi. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Jednalo se o požár křovin malého rozsahu. Jednotka se mohla po domluvě s velitelem zásahu vrátit zpět na základnu.

Pozar 2018-38 – 19.6.2018 POŽÁR, Buštěhrad

Jednotka vyjela v počtu 1+4 s technikou CAS 40 k požáru garáže do lokality Buštěhrad. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Bylo zjištěno, že se jedná o požár garáže, jednotka sloužila jako záloha na místě zásahu.

Pozar budovy

2018-37 – 16.6.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru na balkoně ve výškové budově do lokality Kladno. po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o grilování. Jednotka byla velitelem zásahu odvolána zpět na základnu.

Pozar budovy

2018-36 – 16.6.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v časných ranních hodinách k požáru ve výškové budově do lokality Kladno. Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka odvolána z důvodu, že se jedná o spálené jídlo na plotně.

Cerpani  2018-35 – 9.6.2018 TECHNICKÁ POMOC – ČERPÁNÍ VODY, Makotřasy

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 k čerpání vody valící se do domu v lokalitě Makotřasy. Po příjezdu na místo zásahu byla zjištěna laguna hrozící vtrhnutím do domu při zvýšení hladiny. Bylo rozhodnuto o nasazení plovoucího čerpadla a odčerpání vody do potoka. Následně byl vyčištěn odtokový kanál a proběhla menší úprava terénu pro usměrnění odtékající vody ze silnice.

Pozar 2018-34 – 8.6.2018 POŽÁR, Lidice

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 v počtu 1+4 k požáru trávy u silnice do lokality Lidice. Jednotka přijela na místo zásahu jako první a provedla lokalizaci a likvidaci požáru pomocí vysokotlaku a jednoho proudu C.

Pozar 2018-33 – 6.6.2018 POŽÁR, Hřebeč

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru stromu do lokality Hřebeč. Při příjezdu na místo zásahu a následném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár v koruně stromu a bylo provedeno uhašení jedním proudem C.

Nebezpecny stav2018-32 – 5.6.2018 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ, Kladno

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 a DA Ford Transit k úniku kyseliny chlorovodíkové do lokality Kladno Dubí. Jednotka působila jako záloha na místě zásahu.

Cerpani  2018-31 – 1.-2.6.2018 TECHNICKÁ POMOC – ČERPÁNÍ VODY, Praha

Jednotka se v počtu 1+4 účastnila Hasičské fontány k oslavě sta let výročí Republiky.

Pozar 2018-30 – 29.5.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou CAS 40 k požáru do lokality Kladno. Jednotka přijela na místo současně s jednotkou HZS Kladno. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár malého rozsahu a jednotka se mohla po dohodě s VZ vrátit zpět na základnu.

Pad stromu TP

    2018-29 – 16.5.2018 TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU, Hřebeč

Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou CAS 40 k odstranění padlého stromu přes pozemní komunikaci. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o malý strom a není nutné ho řezat. Strom byl odtažen mimo pozemní komunikaci.

Pozar budovy

2018-28 – 15.4.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+4 k požáru výškové budovy do lokality Kladno. Při příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že již zasahuje jednotka HZS Kladno. Jednotka se po dohodě s velitelem zásahu mohla vrátit zpět na základnu.

Pozar 2018-27 – 13.5.2018 POŽÁR, Běloky

Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou CAS 40 k požáru dřevěného odpadu do lokality Běloky. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka Hostouň. Jednotka Hřebeč pomáhala s hasebními pracemi pomocí jednoho C proudu.

Nebezpecny stav2018-26 – 12.5.2018 ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT – UZAVŘENÉ PROSTORY, Hřebeč

Jednotka vyjela v počtu 1+4 k otevření uzavřených prostor do lokality Hřebeč. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Jednotka Hřebeč fungovala jako záloha na místě zásahu.

Pozar 2018-25 – 11.5.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+4 s technikou CAS 40 a v počtu 1+1 s technikou DA Ford Transit k požáru lesní hrabanky do lokality Kladno. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Průzkumem byl zjištěn požár malého rozsahu a jednotka se tak mohla vrátit zpět na základnu.

Pozar 2018-24 – 7.5.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou CAS 40 k nahlášenému požáru do lokality Kladno. Při cestě na místo zásahu byla jednotka odvolána z důvodu planého poplachu.

Monitoring TP

2018-23 – 30.4.2018 TECHNICKÁ POMOC – MONITORING, Hřebeč

Jednotka v počtu 1+4 s technikou CAS 40 a 1+2 s technikou DA Ford Transit požární asistenci na akci Pálení čarodějnic v lokalitě Hřebeč.
 

Pozar 2018-22 – 27.4.2018 POŽÁR, Dobrovíz – Amazon

Jednotka vyjela v počtu 1+1 s technikou CAS 40 k PROVĚŘOVACÍMU CVIČENÍ do lokality Amazon. Při příjezdu na místo zásahu prováděla na rozhodnutí velitele zásahu průzkum a zálohu na místě události.

Pozar 2018-21 – 20.4.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou CAS 40 k požáru do lokality Kladno, Rozvodna. Při příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.

Monitoring TP

2018-20 – 19.4.2018 TECHNICKÁ POMOC – MONITORING, Kladno

Jednotka prováděla asistenci na akci Kladenský Majáles

Nebezpecny stav2018-19 – 13.4.2018 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ – CHEMIKÁLIE, Kladno

Jednotka v počtu 1+4 vyjela s technikou CAS 40 k PROVĚŘOVACÍMU CVIČENÍ do lokality Kladno na nahlášený únik čpavku na zimním stadionu Kladno, po příjezdu na místo zásahu po dohodě s VZ plnila CAS HZS Kladno a 3 členové v DT zasahovali uvnitř budovy, kde zajišťovali přirozené odvětrání prostoru, evakuaci a vynášení zraněných osob a prováděli průzkum.

Pozar 2018-18 – 13.4.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+3 s technikou CAS 40 k požáru staré průmyslové budovy do lokality Kladno. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovaly jednotky HZS Kladno společně s JSDH Braškov. Jednotka doplňovala vodu CAS 20 HZS Kladno a pomáhala s hasebními pracemi a rozebíráním konstrukce v patře budovy.

Dopravni nehoda 2018-17 – 13.4.2018 POŽÁR – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+4 s technikou CAS 40 k požáru kompresoru na nákladním automobilu do lokality Kladno. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Jednotka prováděla zálohu na místě zásahu.

Monitoring TP

2017-16 – 11.4.2018 TECHNICKÁ POMOC – MONITORING, firma Dyka s.r.o.

Jednotka vyjela v počtu 1+2 na žádost firmy Dyka s.r.o. k technické pomoci do areálu firmy k pokropení rychle schnoucích základů, kde hrozilo ze budou znehodnoceny. Jednotka pomocí vysokotlakého proudu a jednoho proudu C základy pokropila a následně se vrátila zpět na základnu.

Pozar 2018-15 – 10.4.2018 POŽÁR, Libušín

Jednotka vyjela v počtu 1+3 s CAS 40 k požáru lesního porostu v lokalitě Libušín. Při příjezdu na místo zásahu již zasahovaly ostatní jednotky. Část jednotky s CAS obsluhovala kyvadlovou dopravu vody na místo zásahu, druhá část jednotky vystřídala obsluhu jednoho proudu C a prováděla dohašovací práce.

Pozar budovy

2018-14 – 8.4.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou CAS 40 k požáru výškové budovy do lokality Kladno Rozdělov. Cestou na místo zásahu byla jednotka odvolána KOPIS, jednalo se o připálené jídlo na plotně.

Pozar 2018-13 – 7.4.2018 POŽÁR, Hřebeč

Jednotka vyjela v počtu 1+3 s technikou CAS 40 k požáru rákosí u panelové cesty v lokalitě Hřebeč Netřeby. Jednotka dorazila na místo zásahu jako první a započala s hasebními pracemi pomocí jednoho C proudu. Cestou na místo zásahu bylo větví poškozeno zpětné zrcátko CAS.

Pozar 2018-12 – 7.4.2018 POŽÁR, Hřebeč

Jednotka vyjela v počtu 1+3 s technikou CAS 40 k požáru trávy do lokality Hřebeč. Při příjezdu na místo zásahu byl zjištěn požár suché trávy mezi polní cestou a plotem rodinného domu. Jednotka za pomoci HZS Kladno požár zlikvidovala během několika minut.

Pozar 2018-11 – 6.4.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+6 s technikou CAS 40 k požáru trávy do lokality Kladno. Po příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Jednotka za pomoci dvou C proudů pomohla s hasebními pracemi.

Pozar 2018-10 – 22.3.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka byla povolána k výjezdu do lokality Kladno. Jednotka nevyjela z důvodu indispozice strojníka na CAS.

Pozar budovy 2018-9 – 18.3.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+3 do lokality Kladno Dubí k požáru rodinného domu. Po příjezdu na místo události již zasahovala jednotka HZS Kladno, z rozhodnutí velitele zásahu 2 členové v dýchací technice provedli průzkum v podkrovní části domu s termokamerou, průzkumem nebylo zjištěno žádné zahoření v podkrovní části. Po uhašení jednotka prováděla dohašovací práce a vyklízení místnosti kde požár vznikl ve spolupráci s JSDH Brandýsek. Zároveň také jednotka doplňovala CAS HZS Kladno. Po vyklizení místnosti a kontrole termokamerou byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Pozar 2018-8 – 14.3.2018 POŽÁR, Dolany

Jednotka vyjela s technikou CAS 40 k požáru osobního automobilu do lokality Dolany. Po příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka HZS Kladno. Jednotka sloužila jako záloha na místě.

Pozar budovy 2018-7 – 28.2.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka byla povolána k výjezdu do lokality Kladno. Jednotka byla odvolána před výjezdem.

Pozar 2018-6 – 11.2.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 k požáru dřeva na zahradě do lokality Kladno- Dubí. Při cestě místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o požár malého rozsahu a již zasahuje jednotka HZS Kladno. Jednotka se po rozhodnutí KOPIS mohla vrátit zpět na základnu.

Pozar budovy 2018-5 – 7.2.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 k požáru v bytovém domě do lokality Kladno. Po příjezdu na místo zásahu jednotka záloha na místě, po dohodě s velitelem zásahu se mohla vrátit zpět na základnu.

Pozar budovy 2018-4 – 22.1.2018 POŽÁR, Hřebeč-Peklov

Jednotka znovu vyjela na místo včerejšího požáru, na místě byla našimi členy nalezena další ohniska a na místo byla povolána CAS 40. Po příjezdu na místo jednotka prováděla hasebni práce 1C proudem ve spolupráci s HZS Kladno.

Pozar budovy 2018-3 – 21.1.2018 POŽÁR, Hřebeč-Peklov

Dne 21.1. byl krátce po 16 hodině vyhlášen jednotce poplach na požár domu ve Hřebči, místní části Peklov, jednotka dorazila na místo jako první s technikou CAS 40 a už během příjezdu k zásahu byla vyžádána posila jednotek, protože celá střecha objektu byla v plamenech. Byl také vyhlášen 2. stupeň poplachu. Po příjezdu na místo jednotka jednotka provedla průzkum a začala s hasebními pracemi 3C proudy. Zásah probíhal v dýchací technice. Následně byl nasazen ještě další C proud. Zásah probíhal převážně z vnější části objektu, protože se střecha objektu začala propadat dovnitř. Po příjezdu dalších jednotek a posil s technikou DA Ford Transit byla střecha za pomocí nastavovacích žebříků a trhacích háků rozebírána a byla dohašována skrytá ohniska. Po ukončení hasebních prací bylo místo po dohodě s velitelem zásahu předáno k dohlídce. Během večera jednotka na místo vyjela ještě 2x na kontrolu s technikou DA Ford Transit, kdy byla na místo ještě v jednom povolána i CAS z důvodu nalezení skrytých ohnisek průzkumnou skupinou. Kolem půlnoci byl zásah naší jednotky ukončen.

Pozar budovy 2018-2 – 13.1.2018 POŽÁR, Hřebeč

Jednotka vyjela v počtu 1+5 s technikou CAS 40 na požár komína do lokality Hřebeč. Jednotka dorazila na místo zásahu první a zahájila průzkum. Byl zjištěn požár komína a členové jednotky společně s členy HZS Kladno byli připraveni na případný zásah v dýchací technice. Bylo zahájeno hašení a čištění komína. Požár komína byl zlikvidován a jednotky se mohly vrátit zpět na základnu.

Pozar 2018-1 – 11.1.2018 POŽÁR, Kladno

Jednotka vyjela v časných ranních hodinách v počtu 1+4 s technikou CAS 40 na požár lakovny do lokality Kladno, Stará průmyslová zóna. Po příjezdu na místo zásahu a po domluvě s velitelem zásahu jednotka prováděla zálohu na místě zásahu připravena k okamžitému použití dýchací techniky.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
rajce.net