VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Sbor dobrovolných hasičů Hřebeč
Vás srdečně vás zve na
Výroční valnou hromadu
Konanou dne 26. ledna 2019
od 18,00 hodin
v přísálí Kulturního domu v Hřebči

Výroční schůze a uzavření roku 2018 zprávou o činnosti jednotky, sboru a mládeže. Plány do budoucna a finanční situace.