Video z 9. ročníku Železného soptíka a 1. ročníku Memoriálu Jaroslava Lutzbauera natáčené z drona a kamer.