tranzit

DA Ford Transit

Dopravní automobil Ford Transit je zásahové vozidlo určené k přepravě osob a materiálu na místo zásahu.

Výrobce podvozku, model: Ford Motor Company, Ford Transit 100 T300

Počet míst: 1+7

Volací znak: PKL 751

Vybavení: Hasicí přístroje, zastavovací terče, polohovací opasek a náhradní zásahové oblečení