Před více jak sto lety v roce 1904, parta nadšenců v obci Hřebeč založilo Sbor dobrovolných hasičů, který je nejstarší organizací v obci, aby tak chránili po vzoru některých již pracujících sborů majetek svůj, obce, sousedů a tak vznikl náš sbor.
oldman
Činných členů bylo tehdy sedmnáct a přispívajících čtyřicetsedm. Jeho činnost byla a je stále velmi bohatá. Nepodařilo se nám sehnat a získat žádné zakládající materiály a stále hledáme kroniku našeho sboru, která má údajně v obci být. Samozřejmě se vynasnažíme nějaké ty dokumenty najít abychom mohly lépe zdokumentovat činnost našich předků zakladatelů. Víme jen z vyprávění, že například člen našeho sboru pan Karel Velc měl prapor sboru přes válku zazděný doma ve zdi, aby tak uchoval nejcennější dokument založení sboru. Prapor ručně vyšívaný ženami obce je chlouba našeho sboru. Můžeme se pochlubit, že prapor byl jako jeden z mála praporů restaurován a dva roky vystaven v prostorách stálé výstavy hasičského muzea v Přibyslavi.Scan-140425-0001 Samozřejmě, že po celá léta členové našeho sboru byly nápomocni pomáhat při různých zásazích, ať už v obci Hřebeč nebo i v okolních obcích. Jeden z příkladů, který je zadokumentován je, že i náš sbor jel na pomoc sousední obci Lidice v osudný den roku 1942, nebo v roce 1945, kdy v době Pražského povstání nastoupili někteří členové jako stráž na letišti v Ruzyni a zbývající členové zajišťovali pořádkovou a strážní službu v obci. V roce 1956 byla našemu sboru přidělena nová požární technika vozidlo Tatra 805 speciál. Našemu sboru se dařila práce s mládeží hlavně v osmdesátých letech, kdy jsme bojovali v soutěžích na předních místech okresu a v roce 1982 jsme vybojovali postup do krajského kola celostátní hry PLAMEN. Vždy se s námi muselo počítat na předních místech. Tuto tradici se snažíme držet také v současných letech.
SCN_0005
Kolem začátku osmdesátých letech byl náš sbor vybaven modernější technikou jako DA 12 AVIA A30, CAS 25 Škoda 706 RTHP a zařazen do okresního poplachového plánu jako jednotka JPO III, což znamenalo výjezdy k zásahům mimo obec. Zmodernizováno bylo též svolání jednotky a vyslání k případům a výjezdů přibývalo. V průměru za posledních několik let se jedná o 90 výjezdů ročně. Historický počet výjezdů má naše jednotka v roce 2018, kdy vyjela celkem ke 107 případům.V roce 2004 bylo zmodernizováno svolání jednotky pomocí zařízením KANGA+. Což umožňuje svolání jednotky pomocí SMS zpráv na mobilním telefonu. Co se týká vystrojení a vyzbrojení výjezdové jednotky můžeme říct, že je na profesionální úrovni.Výročí 100 let SDH (73)V roce 2005 se náš sbor dobrovolných hasičů zúčastnil soutěže o nejhezčí hasičský automobil s nově renovovanou technikou CAS 32 T 148. Veškerá práce na renovaci techniky našich členů byla ohodnocena pěkným druhým místem v celkovém hodnocení.V roce 2015 došlo nejdříve k vyřazení vozidla Renault Trafic z důvodu poruch na vozidle, ale mnohem více důležitou změnou ve vozovém parku byl nákup CAS 40 Mercedes Benz Buffalo z letiště Václava Havla v Praze. Tato nová cisterna tak nahradila již dosluhující Tatru. Došlo také k modernizaci vybavení nákupem tabletu s navigací na místo zásahu.1200x900 (3)
V posledních letech se naši dorostenci pravidelně zúčastňují krajského kola celostátní hry Plamen a obě naše družstva se drží na předních příčkách okresní ligy. V roce 2017 byla našemu sboru předána replika slavnostního praporu a původní prapor byl zakonzervován v archivu. V současné době je jednotka zařazena v kategorii JPO III s působností i mimo katastr obce.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
Instagram
rajce.net